Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland
Afdeling 53 - Helmond

QSL - kaart PI4HMD

De geschiedenis van de afdeling Helmond.


De afdeling Helmond (A53) van de Veron is opgericht in 1981. In het (toen nog) naamloze periodiek schreef de voorzitter dat op de bijeenkomst van 30 januari 1981 meer dan 50 Veron leden uit het gewest Helmond, voor oprichting van een afdeling Helmond waren. Zelfs toen was er al sprake van een cursus C.

In de tweede (wederom naamloze) convo wordt gewag gemaakt van de definitieve oprichting van Veron afdeling Helmond (A53). Op de Veron Verenigingsraad die gehouden werd in Hilversum op 9 mei 1981 werd besloten tot het (her)oprichten van de afdeling Helmond (A53) In mei 2021 bestaat onze afdeling dus 40 jaar. Om precies te zijn op 9 mei 2021.

Bij de start in 1981 was de voorzitter Jan, PAoNDS We hadden toen een vicevoorzitter, dat was Wilbert, PA2WLE. Bijna al die jaren, vanaf de oprichting tot op heden, is Hans, PA0TLM penningmeester geweest. De secretaris toen was Rob, PA3AZM en lid was François (later PA3CSF) In het tweede afdelingsconvo (nog zonder naam) met een rijtje "resumerend" staat: 19 PAo, 1 PA2, 8 PA3, 13 PDo, 3 PEo, 16 PE1, 2 PI, 39 NL. Met een totaal, naast PI4HMD, van ruim 150 leden.

Na tweemaal naamloos te zijn verschenen leverde een prijsvraag de naam op voor ons afdelings periodiek. Die naam werd VARIAC. Zeer toepasselijk.

In het voorjaar van 1983 ruilde Jan, PAoNDS zijn voorzitterschap in voor een lidmaatschap in het HB. Omdat hij het standpunt huldigde: "Je kunt geen twee heren dienen", verliet hij het bestuur van de afdeling Helmond. Het voorzitterschap werd overgenomen door Wilbert, PA2WLE en tevens werd besloten het bestuur met twee leden uit te breiden. Het vicevoorzitterschap verdween en het bestuur werd versterkt door de toetreding van Joep PAoJOE, van Paul, PA3BIA en van Frans, PA3ESW (toen nog PE1IYS). Van 5 naar 7 leden waardoor de taken beter te verdelen waren.

Een overzicht van de bestuurlijke invulling vanaf de oprichting tot heden.

 

 

1981

1982

1983

1984

1985

Voorzitter

PAoNDS

PAoNDS

PA2WLE

PA2WLE

PAoJOE

Vicevoorzitter

PA2WLE

PA2WLE

-

-

-

Secretaris

PA3AZM

PA3AZM

PA3AZM

PA3AZM

PA3AZM

Penningmeester

PAoTLM

PAoTLM

PAoTLM

PAoTLM

PAoTLM

Lid

François

PE1HDX

PA3CSF

PA3CSF

PDoNBS

Lid

-

-

PAoJOE

PAoJOE

PAoNDS

Lid

-

-

PA3BIA

PA3BIA

PA3BIA

Lid

-

-

PE1IYS

PE1IYS

PE1IYS

 

 

1986

1987

1988

1989

1990

Voorzitter

PAoJOE

PAoJOE

PAoJOE

PAoJOE

PAoJOE

Secretaris

PE1LGC

PA3EPY

PA3EPY

PA3EPY

PA3EPY

Penningmeester

PAoTLM

PAoTLM

PAoTLM

PAoTLM

PAoTLM

Lid

PA3BIA

PA3BIA

PAoWPJ

PAoWPJ

PAoWPJ

Lid

PAoNDS

PAoNDS

PAoNDS

PAoNDS

PAoNDS

Lid

PA3CFY

PA3CFY

PA3CFY

PA3CFY

PA3EBM

Lid

PE1KNI

PA3EOK

PA3EOK

PA3EOK

PA3EOK

 

 

1991

1992

1993

1994

1995

Voorzitter

PA3EPY

PA3EPY

PA3EPY

PAoWPJ

PAoWPJ

Secretaris

PAoJOE

PAoJOE

PAoJOE

PAoJOE

PAoJOE

Penningmeester

PAoTLM

PAoTLM

PAoTLM

PAoTLM

PAoTLM

Lid

PAoWPJ

PAoWPJ

PAoWPJ

NL 5323

NL 5323

Lid

PAoNDS

PAoNDS

PAoNDS

PAoNDS

PAoNDS

Lid

PA3EBM

PA3EBM

PA3EBM

PA3EBM

PE1PCU

Lid

PA3EOK

PA3EOK

PA3EOK

PA3FFK

PA3FFK

 

 

1996

1997

1998

1999

2000

Voorzitter

PAoWPJ

PAoWPJ

PAoWPJ

PAoWPJ

PAoWGV

Secretaris

PE1PCU

PE1PCU

PE1PCU

PE2WGV

PE2WGV

Penningmeester

PAoTLM

PAoTLM

PAoTLM

PAoTLM

PAoTLM

Lid

PE1PCW

PA3HBY

PA3HBY

PE1PGN

PE2ARL

Lid

PAoNDS

PAoNDS

PAoNDS

PAoNDS

PAoNDS

Lid

PE1CYE

PE1CYE

PE1CYE

PE1CYE

PE1CYE

Lid

PA3FFK

PA3FFK

PA3FFK

PE2ARL

NL11411

 

 

2001

2002

2003

2004

2005

Voorzitter

PAoWGV

PAoWGV

PE2WGV

PE2WGV

PE2WGV

Secretaris

PE2WGV

PE2WGV

PAoWGV

PAoWGV

PAoWGV

Penningmeester

PAoTLM

PAoTLM

PAoTLM

PAoTLM

PAoTLM

Lid

PE2ARL

PE2ARL

PE2ARL

PE2ARL

PE2ARL

Lid

PAoNDS

PAoNDS

PAoNDS

PAoNDS

PAoNDS

Lid

PE1CYE

PE1CYE

PE1CYE

PE1CYE

PE1CYE

Lid

NL11411

NL11411

NL11411

PD4MB

PD4MB

Aspirant lid

 

 

 

 

NL 5764

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

Voorzitter

PE1NPG

PE2ARL

 PE2ARL

 PE2ARL

 PE2ARL

Secretaris

PAoWGV

PE1NPG

 PAoWGV

 PE2WGV

Vacature

Penningmeester

PAoTLM

PAoTLM

 PAoTLM

 PD4MB

 PD4MB

Lid

PE2ARL

PAoWGV

 PAoNDS

 PAoNDS

 PAoNDS

Lid

PAoNDS

PAoNDS

 PE1CYE

 PE1CYE

 PE1CYE

Lid

PE1CYE

PE1CYE

 NL 5764

Lid

PD4MB

PD4MB

 

 

Aspirant lid

NL 5764

NL 5764

 

 

 

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

Voorzitter

PE2ARL

PE2ARL

PE2ARL

PE2ARL

PE2ARL

Secretaris

PE2WGV

PE2WGV

PE2WGV

PA3AZM

PA3AZM

Penningmeester

PAoTLM

PAoTLM

PAoTLM

PAoTLM

PAoTLM

Lid

PAoNDS

PAoNDS

PAoNDS

PA3BIA

PA3BIA

Lid

PA3AZM

PA3AZM

PA3AZM

PDoPKG

PDoPKG

Lid

PA3BIA

PA3BIA

PA3BIA

 

 

Lid

PE1NPG

 

 

 

 

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

Voorzitter

PE2ARL

PE2ARL

PE2ARL

Secretaris

PA3AZM

PA3BIA

PA3BIA

Penningmeester

PAoTLM

PAoTLM

PAoTLM

Lid

PA3BIA

PDoPKG

PDoPKG

Lid

PD0PKG

PD4MB

PD4MB

Lid

 

 

 

 

Niet alle verschillende call's zijn verschillende mensen.
In chronologische volgorde:
François, PE1HDX werd PA3CSF.
Frans, PE1IYS heet nu PA3ESW.
Arno, PE1PCU heeft sinds 1999 de call PE2WGV

PE1KNI is nu PA3EOK.
Martien, NL 5323 werd PE1PWC is nu PA3HBY.
Alexander was aanvankelijk PDoSAA maar al spoedig PE2ARL.
Martien NL 11411 werd PD4MB.

 

Aanvankelijk verscheen ons afdelingsperiodiek onder de naam VARIAC maar in 1990 is daar verandering in gekomen. De advertenties zijn verdwenen en de naam is geworden wat hij nu nog steeds is: VARICON wat een afkorting is van VARIabel CONvo. Daarna is het afdelingsperiodiek trouw blijven verschijnen.

73, Jan PAoNDS (†02-12-2014)

 

Oorspronkelijk 0vergenomen uit de VARICON, 16e jaargang - nummer 71 van december 1999 blz 8.
Diverse aanvullingen toegevoegd door de webmaster.

 

 

Voor vragen of opmerkingen over de website stuur u een mail naar webmaster @ pi4hmd.nl

  Laatste modificatie 27 Okt 2018

©Webmaster - PD4MB